Eigen bijdrage voor de Wet maatschappelijke ondersteuning: dit is het

De eigen bijdrage voor de Wet maatschappelijke ondersteuning

Het liefst blijft u thuis wonen, maar u heeft daarbij wel hulp nodig. Of u bent eenzaam en komt het huis niet meer uit. Dan kunt u via de gemeente ondersteuning op verschillende gebieden aanvragen. Zoals huishoudelijk werk, aanpassingen aan uw huis, persoonlijke begeleiding of dagbesteding op maat. Voor deze hulp betaalt u een klein bedrag. Dit heet de eigen bijdrage voor de Wet maatschappelijke ondersteuning.  

In dit artikel gaan we dieper in op de eigen bijdrage voor de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Dit is de eigen bijdrage voor de Wet maatschappelijke ondersteuning

Voor de hulp die u voor langere periode vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) krijgt, betaalt u €19 per maand. Dit is de eigen bijdrage Wmo, ook wel het abonnementstarief genoemd. De €19 geldt voor het jaar 2022 en is een maximumbedrag. Dit maximumbedrag geldt voor iedereen. Het maakt dus niet uit hoeveel inkomen en vermogen u heeft of hoeveel u van de hulp gebruikmaakt. Wel kan uw gemeente besluiten om u een lager bedrag te vragen voor de eigen bijdrage. Dit is wanneer u een huishouden met minimum inkomen heeft. 

Eigen bijdrage Wmo voor algemene voorzieningen en maatwerk

Maatwerk voorzieningen die u ter ondersteuning van de gemeente krijgt, zijn bedoeld voor persoonlijke hulp. Zoals individuele begeleiding, aanpassingen aan uw huis, de huur van bijvoorbeeld een driewielfiets en dagbesteding op maat. Hiervoor geldt het maximumtarief van €19 per maand.

Algemene voorzieningen zijn standaard voorzieningen die u op algemeen gebied ondersteunen. Bijvoorbeeld een maaltijdservice aan huis, hulp bij klussen en een georganiseerde activiteit in het buurthuis. De eigen bijdrage is voor deze algemene voorzieningen ook maximaal €19. 

Meerdere voorzieningen en de eigen bijdrage 

Hoeveel voorzieningen u via de Wet maatschappelijke ondersteuning krijgt, heeft geen invloed op de hoogte van de eigen bijdrage. U kunt dus meerdere voorzieningen krijgen voor één bijdrage. De eigen bijdrage geldt ook voor het persoonsgebonden budget, waarbij u zelf bepaalt hoe en waar u de zorg inkoopt.  

Uitzonderingen en andere regels eigen bijdrage Wmo

Niet alleen voor huishoudens met een minimumloon maakt de gemeente een uitzondering. Wanneer u nog niet de AOW- leeftijd hebt bereikt en u met nog iemand in huis woont, hoeft u geen eigen bijdrage te betalen. Deze maatregel heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bepaalt voor de koopkracht. Men gaat er namelijk vanuit dat een tweepersoonshuishouden met Wmo-ondersteuning mogelijk maar leeft van één inkomen. En zorgkosten kunnen heel hoog zijn. Deze huishoudens krijgen dus op deze manier een compensatie. 

Krijgt uw partner Wlz-zorg en ontvangt u hulp vanuit de Wmo? Voor uw hele huishouden geldt er dan één maximale eigen bijdrage. Voor beschermd wonen, hierbij woont iemand met psychische of psychosociale problemen in een huis van de zorgaanbieder, is de eigen bijdrage hoger. Of krijgt u verpleging of verzorging in huis via de zorgverzekeraar? Dan betaalt u hier geen eigen bijdrage voor. 

Moeite met het betalen van de eigen bijdrage Wet maatschappelijke ondersteuning

Het CAK (Centraal Administratie Kantoor) handelt de betalingen voor de eigen bijdrage voor de Wet maatschappelijke ondersteuning af. Heeft u een factuur voor de eigen bijdrage ontvangen voor een periode of een aantal maanden en kunt u deze niet in één keer betalen? Het is vaak mogelijk om dan een betalingsregeling te treffen. Hiervoor betaalt u niet extra. Om een betalingsregeling aan te vragen, moet u bij het CAK zijn. U heeft een persoonlijke omgeving waar u voor de Wmo van 2019 of eerder via deze omgeving een betalingsregeling treft. Voor de Wmo vanaf 2020 vraagt u via een formulier op de website van het CAK een betalingsregeling aan. Daarnaast is het ook mogelijk om het CAK te bellen om de betalingsregeling in orde te maken. 

Hulp bij het aanvragen Wet maatschappelijke ondersteuning Rotterdam?

Wilt u hulp bij het aanvragen van Wet maatschappelijke ondersteuning Rotterdam, WMO Hoeksche waard, WMO Rotterdam, WMO Drechtsteden, WMO Krimpen aan den Ijssel of WMO Nissewaard? Kom vrijblijvend met ons in contact. Wij helpen u graag. 

Reactie plaatsen