Zorgverlof regelen bij uw werkgever

Zorgverlof regelen: hoe doe ik dat?

Werkt u en moet u tegelijkertijd voor iemand zorgen? Dit zorgt voor veel werklast en misschien zelfs stress. U kunt uw werkgever vragen om  met u mee te denken. Zo kunt u wellicht aangepaste werktijden krijgen. Of u kunt meer vanuit huis werken of uw overuren gebruiken voor de zorg. Vaak kunt u ook gebruikmaken van zorgverlof. Zorgverlof regelen: hoe doet u dat? En krijgt u zorgverlof betaald?

In dit artikel vertellen we u hoe u zorgverlof bij uw werkgever kunt aanvragen.

Wanneer kunt u zorgverlof regelen?

Als er iemand in uw omgeving ziek is, kunt u kortdurende zorgverlof aanvragen bij uw werkgever. U vraagt dan een aantal dagen vrij om voor diegene te zorgen. Zo kunt u zorgverlof voor een partner, zorgverlof voor uw kind of zorgverlof voor uw ouders aanvragen. Maar u kunt ook zorgen voor iemand anders die deelneemt in uw huishouden. Zelfs voor kortdurende zorg voor een vriend, buurvrouw of schoonzus komt u in aanmerking voor kortdurende zorgverlof. U moet wel altijd aantonen dat u de enige bent die deze persoon kan voorzien van zorg.


U mag namelijk twee keer het aantal uren dat u wekelijks werkt in een periode van twaalf maanden opnemen. Stel: u werkt 24 uur per week. Dan mag u in totaal 48 uur kortdurende zorgverlof opnemen.

Per jaar mag u een aantal keren kortdurend zorgverlof opnemen. Er zit hier wel een maximum aan verbonden. U mag namelijk twee keer het aantal uren dat u wekelijks werkt in een periode van twaalf maanden opnemen. Stel: u werkt 24 uur per week. Dan mag u in totaal 48 uur kortdurende zorgverlof opnemen. Hierbij start de telling van de twaalf maanden vanaf de eerste dag dat u zorgverlof opneemt.

Is kortdurend zorgverlof betaald of niet?

Kortdurende zorgverlof is betaald. U krijgt wel minder uitbetaald dan uw normale salaris. U heeft namelijk recht op 70% van uw loon. Is uw loon daardoor lager dan het minimumloon? Dan moet uw werkgever het aanvullen tot het minimumloon. Uw werkgever mag uw aanvraag voor kortdurende zorgverlof alleen weigeren als het bedrijf door uw verlof in ernstige problemen komt. Wanneer het zorgverlof al is gestart, mag uw werkgever het niet meer onderbreken. Wel mag uw werkgever u om bewijs vragen dat het verlof noodzakelijk is. In dat geval moet u afspraakbevestigingen van medische onderzoeken of iets vergelijkbaars overhandigen.

Langdurig zorgverlof regelen

Gaat u iemand langdurig verzorgen? Dan vraagt u langdurende zorgverlof aan. Ook voor deze zorg geldt dat de zorgbehoevende niet bij u in huis hoeft te wonen. Wel moet u de enige zijn die de zorg kan uitvoeren.


Dus als u 24 uur per week werkt, heeft u recht op 144 uur langdurig zorgverlof. Deze uren mag u verdelen over een periode van achttien weken.

 U mag per twaalf maanden een beperkt aantal uren opnemen. Dit bedraagt zes keer het aantal uren dat u wekelijks werkt. Dus als u 24 uur per week werkt, heeft u recht op 144 uur langdurig zorgverlof. Deze uren mag u verdelen over een periode van achttien weken.

Ook langdurig verlof vraagt u schriftelijk aan bij uw werkgever. Hierbij geldt ook dat uw werkgever het verlof mag weigeren als het bedrijf hierdoor in grote problemen komt. Is uw zorgverlof begonnen? Dan mag uw werkgever dit niet meer stopzetten. Achteraf mag uw werkgever wel vragen om bewijzen van de noodzaak van het zorgverlof. Langdurig zorgverlof krijgt u niet uitbetaald, behalve als dit in de cao anders staat vermeld. Vraag langdurig verlof minimaal twee weken voordat het verlof in moet gaan aan.

Wettelijk bepaald en ook mogelijk in het buitenland

Zowel kortdurend als langdurig zorgverlof is wettelijk geregeld en vraagt u aan bij uw werkgever. U mag ook zorgverlof opnemen voor een naast familielid, woonachtig in het buitenland. Het is namelijk niet in de wet bepaald dat deze zorg in Nederland moet plaatsvinden. Wanneer u hulp nodig heeft bij de zorg voor uw ouders, is het ook mogelijk om thuishulp via A&A Thuishulp in te schakelen. Zodat uw ouders hulp krijgen bij:

  1. wassen, douchen of badderen;
  2. aantrekken van kleding;
  3. incontinentie;
  4. eten en drinken;
  5. innemen van medicatie;
  6. naar bed gaan en uit bed gaan.
Reactie plaatsen