Een mantelzorgverklaring voor extra’s

Mantelzorgverklaring: wat is het en hoe kom ik eraan?

Wanneer u mantelzorger bent, vragen bepaalde organisaties om een mantelzorgverklaring. Met deze verklaring toont u aan dat u mantelzorger bent. Dit moet u doen wanneer u gebruik wil maken van bepaalde regelingen. Hoe u aan een verklaring voor mantelzorg komt, is nog erg onduidelijk, omdat de overheid er nog geen standaardregeling voor klaar heeft. Toch is het wel mogelijk om aan een mantelzorgverklaring te komen.

Dit is een mantelzorgverklaring

Bepaalde instanties vragen u aan te tonen dat u mantelzorger bent. Ze vragen u dan om een mantelzorgverklaring. Een officiële mantelzorgverklaring bestaat nog niet. Hoewel de overheid al enige tijd werkt aan een standaardregeling voor deze verklaring, is deze regeling nog niet af. Hierdoor is het voor veel mantelzorgers niet bekend hoe ze aan deze verklaring komen.

In deze situaties heeft u de verklaring nodig

Sommige organisaties vragen voor bepaalde regelingen en situaties om een mantelzorgverklaring. Bijvoorbeeld:

  1. Vanwege de aanvraag voor een parkeervergunning bij de gemeente;
  2. Om medehuurderschap of urgentie aan te vragen bij de woningcorporatie;
  3. Omdat u een uitkering krijgt en u vrijstelling van sollicitatieplicht wil;
  4. Voor het aanvragen van zorgverlof bij uw werkgever;
  5. Omdat u student bent en u uw inschrijfduur van school of de universiteit wil verlengen;
  6. Voor de vergunningaanvraag bij de gemeente voor een mantelzorgwoning.

Mantelzorgverklaring aanvragen of zelf maken

Bij sommige gemeentes kunt u de verklaring aanvragen. Wanneer u mantelzorger in bijvoorbeeld Rotterdam bent, is het mogelijk om een mantelzorgverklaring in Rotterdam aan te vragen. U heeft dan uw DigiD nodig wanneer u de aanvraag online indient. Sommige instanties verwijzen u door naar uw huisarts voor een mantelzorgverklaring. Maar niet alle huisartsen geven deze verklaring af. Dan moet u zelf een verklaring maken. Dit doet u door op te schrijven welke taken u voor de hulpbehoevende doet en hoe lang u met deze taken bezig bent. Voor sommige organisaties is dit al voldoende. Wanneer een organisatie vraagt om een mantelzorgverklaring, is het verstandig om te vragen wat ze precies nodig hebben. Hierdoor kunt u gericht dit document samen (laten) stellen.

Andere manieren om aan een verklaring te komen

Er zijn ook andere personen die een mantelzorgverklaring aan u mogen geven. Zoals een wijkverpleegkundige, thuiszorg of de gemeente. Maar ook het mantelzorgsteunpunt in uw buurt. U heeft meer kans om een mantelzorgverklaring te krijgen als u alle documenten overhandigt waaruit blijkt dat u mantelzorger bent. Denk hierbij aan een kopie van de Wmo-, Zww-, Wlz-indicatie of een ontvangstbewijs van de mantelzorgwaardering die u heeft ontvangen.
 

Mantelzorgverklaring voorbeeld

Omdat er geen officiële mantelzorgverklaring bestaat, is het mogelijk om allerlei documenten in te dienen bij de organisaties die hierom vragen. Dit zijn voorbeelden van zo’n document:

  1. Een brief met erkenning van uw huisarts;
  2. Een document met handtekening van de thuiszorg;
  3. Administratie die u bijhoudt met bewijs over de mantelzorg die u verleent.

Wanneer u mantelzorg vergoeding aanvraagt, is er dus geen vast document dat u moet indienen om hiervoor in aanmerking te komen.

Reactie plaatsen