Vrijstelling sollicitatieplicht voor mantelzorgers

Vrijstelling sollicitatieplicht voor mantelzorgers: hoe zit dat?

Bent u mantelzorger en krijgt u een WW- of bijstandsuitkering? Waarschijnlijk kunt u dan een vrijstelling voor sollicitatieplicht voor mantelzorgers aanvragen. Hierdoor heeft u alle tijd om u te focussen op het mantelzorgen of het zoeken van mantelzorgondersteuning, in plaats van solliciteren of vrijwilligerswerk doen. Maar hoe vraagt u de vrijstelling aan? En hoe zit het met de mantelzorg vergoeding?

In dit artikel gaan we dieper in op de vrijstelling sollicitatieplicht voor mantelzorgers. De volgende thema's komen aan bod.

Vrijstelling sollicitatieplicht voor mantelzorgers met een bijstandsuitkering 

Van uw gemeente ontvangt u een bijstandsuitkering. Het is een uitkering die uw inkomen aanvult tot de bijstandsnorm. Daarvoor mag uw gemeente u vragen om een tegenprestatie te leveren die past bij wat u kunt. Zoals het doen van vrijwilligerswerk voor de organisatie De Zonnebloem. In de gemeentelijke verordening staan de regels voor de tegenprestatie vermeld. De taken bestaan uit onbetaalde maatschappelijke taken. Bent u mantelzorger? Dan kunt u uw situatie bespreken met de gemeente. Het komt namelijk vaak voor dat er een vrijstelling sollicitatieplicht voor mantelzorgers is, omdat mantelzorgers al intensieve zorg dragen voor een ander. En op die manier dragen mantelzorgers al hun steentje bij aan de maatschappij.

Vrijstelling sollicitatieplicht voor mantelzorgers met een WW-uitkering

Wanneer u zonder uw eigen schuld werkloos raakt, krijgt u van het UWV een WW-uitkering. Kunt u vanwege de mantelzorg minder uren werken, waardoor u minder salaris krijgt? Ook dan krijgt u een WW-uitkering, namelijk om het loon aan te vullen. Wanneer u een WW-uitkering ontvangt, heeft u ook de plicht om te solliciteren of te re-integreren. Als mantelzorger kunt u een ontheffing sollicitatieplicht aanvragen. Bijvoorbeeld omdat u de mantelzorg niet kunt combineren met een nieuwe baan of het re-integratietraject. Deze ontheffing vraagt u aan bij uw werkcoach van het UWV. Uw werkcoach beoordeelt dan of u van de vrijstelling sollicitatieplicht voor mantelzorgers gebruik mag maken. Deze ontheffing geldt maximaal zes maanden. Tijdens deze periode heeft u de tijd om vervangende zorg te regelen voor degene waarvoor u zorgt.

Het mantelzorgforfait

Was u al mantelzorger voordat u een WW-uitkering heeft aangevraagd? En werd u in die tijd betaald uit het persoonsgebonden budget van de zorgbehoevende? U heeft dan misschien recht op het mantelzorgforfait. Het aantal jaren dat u mantelzorger was, tellen namelijk voor de helft mee als arbeidsverleden voor uw WW-uitkering. Hierdoor heeft u langer recht op de uitkering. Bij de aanvraag van uw WW- of WIA- uitkering, geeft u het mantelzorgforfait aan. Daarbij moet u natuurlijk wel aantonen dat u betaald kreeg uit het persoonsgebonden budget. Heeft u als zelfstandig ondernemer gewerkt en verleende u tegelijkertijd mantelzorg? Dan geldt het mantelzorgforfait niet voor u.

Hoeveel krijgt een mantelzorger per maand?

Voor het werk dat u doet als mantelzorger kunt u een mantelzorg vergoeding krijgen. Dit zijn vergoedingen als:

  1. Parkeerkosten;
  2. Extra kinderbijslag voor uw gehandicapte of ernstig zieke kind;
  3. OV-Begeleiderskaart om gratis mee te reizen;
  4. Vergoeding van de zorgverzekeraar;
  5. Tegemoetkoming van de meerkosten.

De mantelzorg vergoeding vraagt u aan bij uw gemeente en de zorgverzekeraar. Daarnaast kunt u als mantelzorger een vergoeding krijgen vanuit het persoonsgebonden budget van degene die u helpt. U komt namelijk in dienst van de zorgbehoevende en krijgt vanuit het pgb een salaris voor het werk dat u uitvoert. Over deze vergoeding betaalt u inkomstenbelasting. De eventuele reiskosten die u maakt voor de mantelzorg, trekt u af bij de inkomstenbelasting.

Bent u mantelzorger en zoekt u mantelzorgondersteuning? Wij ondersteunen u met alle liefde bij de zorg voor uw naaste(n).

Reactie plaatsen