Persoonsgebonden budget is een budget om zelf zorg in te kopen

Pgb: wat is persoonsgebonden budget?

Wanneer u hulp nodig heeft vanwege een lichamelijke beperking of chronische ziekte, kunt u een persoonsgebonden budget aanvragen. Met dit budget koopt u zelf uw zorg in. U bepaalt dus welke zorgverleners u helpen en wanneer u ze nodig heeft. Dit betekent ook dat u zelf mag kiezen welk hulpmiddelen u koopt. Dit is anders dan bij zorg in natura, waarbij u alleen zorg en hulpmiddelen afneemt van de organisaties waarmee de gemeente een contract heeft. 

In dit artikel gaan we dieper in op een persoonsgebonden budget (pgb).  De volgende thema's komen aan bod. 

Persoonsgebonden budget betekenis

Pgb is de afkorting voor het persoonsgebonden budget. Het is een budget waarmee u zelf zorg inkoopt. Hiermee regelt u dus volledig uw eigen zorg, door contracten af te sluiten met hulpverleners. Daarnaast houdt u zelf ook in de gaten hoeveel budget u nog heeft om te besteden. Het persoonsgebonden budget kunt u besteden aan:

 1. Hulp, ondersteuning en begeleiding in huis;
 2. 24-uurszorg thuis of in een verpleeghuis; (u komt ook vaak al in aanmerking als u zorg nodig heeft voor 12 of meer uur in de week)
 3. Persoonlijke medisch-specialistische verzorging of verpleging.

En uw persoonsgebonden budget besteden aan mantelzorg is ook mogelijk. Het budget krijgt u niet zelf op uw bankrekening gestort. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt de facturen of u declareert ze bij uw zorgverzekeraar.  

Persoonsgebonden budget aanvragen

Hoe u pgb aanvraagt, hangt af van de zorg die u nodig heeft. Zo is ouderenzorg geregeld vanuit drie verschillende wetten. Onder welke wet u valt, hangt van uw zorgvraag af, welke instanties deze zorg leveren en hoe uw persoonlijke situatie is.  

Pgb aanvragen voor hulp, begeleiding en ondersteuning in huis

 Zoekt u hulp om uw huishouden te doen, wil u aanpassingen aan uw woning uit laten voeren of zoekt u naar een dagbesteding? Deze zorg valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning . De gemeente voert deze wet uit, dus moet u voor de pgb-aanvraag bij het Wmo-loket van uw gemeente zijn. Iemand van de gemeente gaat met u in gesprek om te bepalen waar u recht op heeft. Voor hulp bij de aanvraag kunt u gratis terecht bij een cliëntondersteuner. 

Pgb aanvragen voor intensieve langdurige zorg

U heeft 24-uurszorg thuis of in een verpleeghuis nodig. Deze zorg verloopt via de Wet langdurige zorg. Voor een pgb-aanvraag moet u bij het zorgkantoor in uw regio zijn. Uw verpleeghuis, huisarts of zorgverzekeraar kunnen u hiernaar doorverwijzen. U heeft een indicatie nodig voor de zorg. Deze indicatie regelt het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Voor hulp bij de aanvraag kunt u ook bij een gratis cliëntondersteuner terecht. 

Heeft u minder dan 24-uurszorg nodig, maar meer dan 12 uur? Ook dan komt u in aanmerking. 

Pgb aanvragen voor persoonlijke medisch-specialistische verpleging of verzorging 

U heeft persoonlijke medisch-specialistische zorg nodig vanwege een lichamelijke beperking of een chronische ziekte. Dit valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). De zorgverzekeraars voeren deze wet uit. U moet dus voor de aanvraag bij uw eigen zorgverzekering zijn. Vraag hiervoor een gesprek aan met de wijkverpleegkundige die door uw zorgverzekering onder contract staat. De wijkverpleegkundige onderzoekt uw zorgbehoefte, persoonlijke situatie en geeft u advies. Op basis van deze indicatie bepaalt uw zorgverzekeraar of een persoonsgebonden budget bij u past. 

Controleer of een persoonsgebonden budget iets voor u is

Ook is het verstandig om eerst na te gaan of pgb wel bij u past. Want bij dit budget horen namelijk ook bepaalde vaardigheden en verplichtingen. Zo moet u goede afspraken maken met uw zorgverleners en u moet een administratie bijhouden. U kunt hierbij hulp krijgen van de SVB. Er zijn tien punten waarop u beoordeelt of een persoonsgebonden budget iets voor u is:

 1. Het lukt u om een goed overzicht over uw eigen situatie te krijgen.
 2. De regels van een persoonsgebonden budget zijn u duidelijk. 
 3. U houdt een overzichtelijke pgb-administratie bij.
 4. Communiceren met de zorgverzekeraar, de gemeente, het zorgkantoor, de SVB en de zorgverleners gaat u goed af. 
 5. U handelt zelfstandig en kiest zelf voor uw zorgverleners. 
 6. Afspraken met uw zorgverleners maakt u zelf en u houdt uzelf hieraan.
 7. Zelf beoordeelt u of de zorg uit het persoonsgebonden budget bij u past. 
 8. U regelt de zorg met één of meer zorgverleners zelf. 
 9. Als opdrachtgever van een zorgverlener weet u wat u moet doen.
 10. U zorgt er zelf voor dat de zorgverleners weten wat ze moeten doen. 
Reactie plaatsen