Soms krijgt u een vergoeding voor hulpmiddelen

De vergoeding voor hulpmiddelen: hoe krijg ik dat?

Heeft u hulpmiddelen nodig, omdat u verpleging thuis krijgt, revalideert of herstelt van een operatie? In sommige gevallen leent u deze hulpmiddelen gratis, in andere gevallen betaalt u hier een kleine vergoeding voor. Hoe u de vergoeding voor hulpmiddel regelt, verschilt per situatie. U dient het in bij de gemeente of bij uw zorgverzekeraar. 

Vergoeding hulpmiddelen ontvangen via de gemeente

Als u langer dan 26 weken hulpmiddelen nodig heeft om zelfstandig te wonen, dient u hiervoor een aanvraag in bij uw gemeente. Hierbij doet u een beroep op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).  Hulpmiddelen die u vanuit deze wet krijgt, gebruikt u een langere tijd. Zoals een scootmobiel, een verhoogd toilet of een rolstoel. Maar ook aanpassingen aan uw huis vallen hieronder, zoals een traplift. Deze hulpmiddelen krijgt u niet volledig gratis. Uw gemeente mag u hier maximaal 19 euro per maand voor vragen. Dit is de eigen bijdrage.  Uw gemeente kan ook besluiten om u minder dan 19 euro per maand te vragen, omdat u een minimumhuishouden heeft. Het bedrag betaalt u via een factuur die u krijgt van het CAK.  

Vergoeding hulpmiddelen ontvangen via de basisverzekering 

Wanneer u hulpmiddelen nodig heeft voor een kortere periode dan 26 weken, krijgt u de vergoeding hulpmiddelen vanuit de basisverzekering. Zoals een toiletverhoger of hulpmiddelen om zelfstandig in en uit bed te komen. Ook hulpmiddelen zoals steunkousen vallen hier onder. Voor veel tijdelijke hulpmiddelen krijgt u een vergoeding vanuit de basisverzekering. Dit betekent niet dat u er niets meer voor hoeft te betalen. Vaak betaalt u namelijk wel een eigen bijdrage en uw eigen risico.

Vergoeding hulpmiddelen ontvangen via de aanvullende verzekering

Sommige hulpmiddelen krijgt u vanuit de aanvullende verzekering een vergoeding van de zorgverzekeraar. Ook hulpmiddelen voor zorg die u langer dan 26 weken nodig heeft. Bijvoorbeeld een aangepaste stoel of bed. Of u krijgt korting via de zorgverzekering wanneer u zelf het hulpmiddel aanschaft. Welke hulpmiddelen onder de aanvullende verzekering vallen, is per zorgverzekering verschillend. Neem daarom contact met uw zorgverzekering op als u een aanvullende zorgverzekering heeft afgesloten.  

Contract van zorgverzekeraar met hulpmiddelenwinkel

In uw gemeente zit een hulpmiddelen winkel. Bij zo’n winkel haalt u de hulpmiddelen. Vraag voordat u naar de hulpmiddelen winkel gaat aan uw zorgverzekeraar of ze een contract met de winkel hebben. Wanneer de zorgverzekering er namelijk geen contract mee heeft, krijgt u meestal een lagere vergoeding voor de hulpmiddelen vanuit uw zorgverzekering. Als u een hulpmiddel nodig heeft wat niet onder de dekking van de basisverzekering valt, zoals krukken bijvoorbeeld, kunt u deze hulpmiddelen zelf huren of kopen. Kunt u deze hulpmiddelen niet zelf betalen? Vraag dan bij uw gemeente of u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand.  

De soorten hulpmiddelen

 Er zijn ontzettend veel type hulpmiddelen, zoals hulpmiddelen voor ouderen. Maar ook hulpmiddelen voor:

 1. communicatie
 2. eten en drinken
 3. een beroerte
 4. mantelzorgers
 5. zorgprofessionals
 6. dementie
 7. slechtziendheid of blindheid
 8. doofheid of slechthorendheid
 9. hartklachten
 10. Parkinson
 11. reuma en artritis
 12. spierziekten
 13. Huntington
 14. diabetes
 15. een stoma 

Op de website Vilans Hulpmiddelenwijzer vindt u alle hulpmiddelen die er zijn. U kunt per categorie de hulpmiddelen bekijken. En hier ziet u ook vanuit welke wet en door wie u de hulpmiddelen vergoed krijgt. 

l van der weide
Door

l van der weide

op 22 Aug 2023

hoe krijg ik hulp voor vergoeding voor automatisch deuropenen, ik ben parkinson patient en heb heel veel moeite met de deuren in ons apparterment

Reactie plaatsen