De Zorgverzekeringswet verplicht mensen in Nederland zich te verzekeren voor zorgkosten

Zvw: wat valt onder de Zorgverzekeringswet?

Wanneer je in Nederland woont of werkt, bent u verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. Deze verplichting staat vermeld in de Zorgverzekeringswet. Dankzij deze verplichting is het voor iedereen in Nederland mogelijk om zorg te krijgen. Zorg is namelijk hierdoor financieel toegankelijk voor ieder persoon. In de Zorgverzekeringswet staan een aantal zaken vermeld.

In dit artikel gaan we dieper in op de zorgverzekeringswet.  De volgende thema's komen aan bod.

De kosten voor zorg delen

Omdat we in Nederland de Zorgverzekeringswet hebben, is iedereen verplicht om een steentje bij te dragen aan de zorgkosten van iedereen. Zodat ook mensen met een laag inkomen zorg krijgen. Het betalen voor deze zorgkosten is verdeeld over drie verschillende manieren:

  1. Maandelijks betaalt u een zorgpremie aan uw zorgverzekeraar.
  2. De overheid incasseert een inkomensafhankelijke bijdrage.
  3. Wanneer u zorg nodig heeft, betaalt u het eerste deel van de zorgkosten zelf via het eigen risico.

Verplichte basiszorgverzekering

Vanuit de Zorgverzekeringswet bent u verplicht om minstens een basiszorgverzekering bij een verzekeraar af te sluiten. De inhoud van deze basiszorgverzekering bepaalt de overheid en kan jaarlijks wijzigen. De dekking van de basiszorgverzekering is hierdoor bij elke zorgverzekeraar hetzelfde. Hieronder valt bijvoorbeeld de vergoeding van een huisartsbezoek, het verblijf in een ziekenhuis, wijkverpleging en medicijnen. Een verzekeraar is verplicht om u als klant te nemen voor de basisverzekering. Dit heet de acceptatieplicht. Daarnaast is de premie van deze verzekeraar voor vrijwel iedereen gelijk. De zorgverzekeraar mag alleen korting aanbieden op de basisverzekering binnen een collectief, zoals via een collectief voor sportvereniging of werkgever bijvoorbeeld.

Hoe zit het met het eigen risico?

Wanneer u gebruik maakt van zorg betekent het niet dat u hier niets meer voor betaalt. U betaalt namelijk een verplicht eigen risico voor de meeste zorg die de basisverzekering vergoedt. Het eigen risico in 2022 is €385. In 2021 en 2020 was dit bedrag hetzelfde. Stel dat u zorg vanuit de basisverzekering nodig heeft. U betaalt dan de eerste €385  zelf, de rest vergoedt de zorgverzekeraar. Ieder kalenderjaar staat de teller voor het eigen risico weer op €0. U kunt ook uw eigen risico verhogen. Dit betekent dat u wel een hoger bedrag betaalt wanneer u zorgkosten maakt.

Huisartsenzorg, verloskundige hulp, kraamzorg en zorg voor jongeren onder 18 jaar valt niet onder het eigen risico. Sommige zorgkosten, zoals thuishulp, krijgt u niet vanuit de basisverzekering vergoed, maar vanuit een andere wet.

Hoe werkt de eigen bijdrage?

Naast het eigen risico staat er ook nog een eigen bijdrage in de Zorgverzekeringswet. De eigen bijdrage is een eenmalig bedrag of een bepaald percentage dat u betaalt voor een aantal zorgvormen. Zoals voor pruiken, kraamzorg, ziekenhuisbevallingen zonder medische noodzaak, gehoorapparaten en bepaalde geneesmiddelen. Deze eigen bijdrage staat los van het eigen risico en is dus iets anders.

Stel u heeft een gehoorapparaat nodig. Het gehoortoestel kost €800. Hierbij vergoedt de basisverzekering 75% van de kosten voor een gehoorapparaat. U betaalt dus €200  zelf. Heeft u daarnaast in hetzelfde jaar nog geen eigen risico betaald? Dan betaalt u ook nog uw eigen risico. U betaalt €200 aan eigen bijdrage en €385 aan eigen risico. In totaal betaalt u dus €585 aan het gehoorapparaat. Het resterende bedrag betaalt uw zorgverzekering. U betaalt meer aan het gehoorapparaat als u uw eigen risico verhoogd heeft en het eigen risico nog niet gebruikt heeft.  

Eigen keuze zorgverzekeraar

U bent verplicht om een basiszorgverzekering af te sluiten. Daarnaast kunt u ook een aanvullende zorgverzekering afsluiten. U heeft hier vrije keuze in. Net zoals de vrije keuze om een zorgverzekeraar te kiezen. Ieder jaar mag u aan het einde van het kalenderjaar overstappen van zorgverzekeraar. Dit doet u bijvoorbeeld omdat een andere zorgverzekeraar een lagere premie aanbiedt. Of omdat u niet tevreden bent over uw zorgverzekeraar. Een zorgverzekeraar mag u niet weigeren voor de basisverzekering, maar wel voor de aanvullende verzekering.  

Compensatie voor de zorgkosten

Wanneer u weinig tot geen inkomen heeft, krijgt u recht op zorgtoeslag. U ontvangt dan maandelijks een bijdrage om de kosten voor de zorgpremie te compenseren. De hoogte van de zorgtoeslag hangt af van uw inkomen. U moet zelf de zorgtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst en ook wijzigen als uw persoonlijke situatie wijzigt.

Reactie plaatsen