Zorgindicatie aanvragen: dit moet u erover weten!

Zorgindicatie aanvragen? Dit moet u weten

Voor langdurige zorg thuis of in een verpleeghuis voor uzelf of iemand in uw omgeving moet u een zorgindicatie aanvragen. Dankzij dit besluit krijgt u de hulp die u nodig heeft, bijvoorbeeld verpleging of verzorging. Wij van A&A Thuiszorg helpen mensen met langdurige zorg thuis. Daarvoor hebben we contracten met de zorgkantoren. Mensen mogen ook zelf kiezen of ze de langdurige zorg thuis of in een verpleeghuis willen.

Voor de zorgindicatie moet u bepaalde informatie aanleveren. Daarna duurt het maximaal zes weken voordat u bericht ontvangt of u in aanmerking komt voor de zorg die u nodig heeft. Indien u wilt, kan A&A Thuishulp ook de indicatie voor u aanvragen bij het CIZ. U hoort dan al binnen 7 werkdagen van het CIZ of u een indicatie voor de Wlz krijgt.

Wat is een zorgindicatie en indicatiebesluit?

In een zorgindicatie staat beschreven welke zorg u nodig heeft en ook in welke hoeveelheid deze zorg nodig is. Het Centrum Indicatie Zorg (CIZ) stelt de zorgindicatie vast. Wanneer u een indicatie aanvraagt, krijgt u binnen zes weken een indicatiebesluit per post. Dit besluit is opgesteld door het CIZ. Zij bepalen dus of u de zorg krijgt die u acht nodig te hebben.

Dit staat er in het indicatiebesluit

In het indicatiebesluit staat niet alleen beschreven welke en hoeveel zorg u nodig heeft, maar ook:

 1. Voor welke functies u medisch bent aangewezen;
 2. De frequentie van de zorg waar u recht op heeft, bijvoorbeeld vier uur per week;
 3. Welke periode u recht heeft op deze zorg;
 4. Een eventuele zorgaanbieder, als u deze als voorkeur hebt opgegeven bij het CIZ.

Welke zorgindicaties zijn er?

Binnen de zorgindicaties zijn er verschillende zorgprofielen. Deze profielen zijn weer onderverdeeld in de volgende sectoren:

 1. Verpleging en verzorging
 2. GGZ Wonen
 3. GGZ B-groep
 4. Verstandelijk gehandicapt
 5. Licht verstandelijk gehandicapt
 6. Lichamelijk gehandicapt
 7. Zintuiglijk gehandicapt auditief en communicatief
 8. Zintuiglijk gehandicapt, visueel

Zorgindicatie aanvragen: dit moet u indienen

Het is verstandig om voor uw zorgindicatie aanvraag te zorgen dat u meteen alle informatie opstuurt die het CIZ nodig heeft. Als er bij uw aanvraag informatie ontbreekt, neemt een medewerker van het CIZ contact met u op om de gegevens alsnog op te vragen. Hierdoor kost de beoordeling van uw aanvraag extra tijd. U stuurt de volgende informatie naar het CIZ op:

 1. Het aanvraagformulier, volledig ingevuld;
 2. Bij een aanvraag voor iemand anders heeft u een kopie van het machtigingsformulier nodig, ondertekend door degene die de zorg moet ontvangen;
 3. Voor een gedwongen opname heeft u een rechtelijke machtiging nodig. Dit vraagt u aan bij het CIZ;
 4. Documenten waarin staat beschreven welke zorg nodig is en hoe het ziekteverloop is. Een arts of behandelaar die bevoegd is om de diagnose te stellen, stelt deze documenten op;
 5. Gegevens van uw zorgverzekering;
 6. Eventuele aanvullende documenten, u vindt op de website van het CIZ informatie welke extra documenten u nodig heeft in een bepaalde situatie.

Het verlengen van de indicatie

Voordat de geldigheid van de indicatie afloopt, kunt u acht weken van tevoren een herindicatie aanvragen bij het CIZ. Deze herindicatie is een vervolgindicatie en sluit met de geldigheidsperiode aan op de vorige indicatie. Om ervoor te zorgen dat de zorg naadloos aansluit op de voorgaande periode, is het belangrijk om de herindicatie op tijd aan te vragen.

De indicatie loopt nog, maar de zorgvraag is gewijzigd

Het komt ook wel eens voor dat de indicatie nog loopt, maar dat de zorgvraag verandert. Meld dit dan zo snel mogelijk bij het CIZ. Er vindt dan een tussentijdse herindicatie plaats. Deze herindicatie is een nieuw besluit en gaat voor de einddatum van de vorige indicatie in. Wanneer het nieuwe besluit is gemaakt, vervalt het oude besluit, zodat u andere zorg krijgt.

Niet eens met het indicatiebesluit

U bent het niet eens met het indicatiebesluit. Bijvoorbeeld omdat u vindt dat de uren, functies of periode niet overeenkomt met de zorg die u nodig heeft. Maak dan bezwaar bij het CIZ. Dit moet u binnen zes weken na de datum van afgifte van het indicatiebesluit indienen. De afgifte van het indicatiebesluit is de datum op de poststempel.

Hulp bij de zorgindicatie aanvraag

Heeft u geen indicatie gekregen of komt u er om een andere reden niet uit? Schakel dan hulp in van een cliëntondersteuner of een casemanager. Mantelzorgers kunnen voor vragen van de aanvraag terecht bij een mantelzorgmakelaar.

Reactie plaatsen