Hoeveel AOW u krijgt, hangt af van uw woonsituatie

Hoeveel AOW krijg ik?

Zodra u de AOW-leeftijd bereikt, krijgt u AOW. Dit is een pensioen van de Algemene Ouderdomswet (AOW). Uw woonsituatie bepaalt hoeveel AOW u krijgt. Zo kijkt men of u samenwoont of alleenstaand bent. En ook of uw partner AOW krijgt. De bedragen veranderen daarnaast twee keer per jaar, namelijk in januari en juli.

In dit artikel gaan we dieper in op de hoogte van uw AOW.  De volgende thema's komen aan bod.

Hoeveel AOW krijgt u: dit zijn de actuele AOW-bedragen

De hoogte van uw AOW hangt af van uw persoonlijke situatie. Wanneer u alleen woont, krijgt u 70% van het minimumloon. Woont u samen? U krijgt dan 50% van het minimumloon. Ook als uw partner geen inkomen heeft en nog geen AOW krijgt. Per 1 januari 2015 is namelijk de AOW-partnertoeslag vervallen. Als alleenstaande krijgt u meer, omdat u de kosten van het levensonderhoud niet deelt met een huisgenoot.

Ieder half jaar past men de hoogte van de AOW-uitkeringen aan, in januari en juli. De actuele bedragen vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De AOW-bedragen per 1 juli 2022 zijn het volgende:

U woont alleen

 1. Netto met loonheffingskorting: € 1261,53;
 2. Netto zonder loonheffingskorting: € 1006,19;
 3. Het vakantiegeld is € 69,30 bruto per maand. Dit krijgt u uitbetaald in mei.

U bent getrouwd of woont samen en krijgt beiden AOW

 1. Netto met loonheffingskorting: € 863,88;
 2. Netto zonder loonheffingskorting: € 688,80;
 3. Het vakantiegeld is € 49,51 bruto per maand. Dit krijgt u uitbetaald in mei.

U bent getrouwd of woont samen en uw partner krijgt nog geen AOW en u krijgt geen toeslag*

 1. Netto met loonheffingskorting: € 863,88;
 2. Netto zonder loonheffingskorting: € 688,80;
 3. Het vakantiegeld is € 49,51 bruto per maand. Dit krijgt u uitbetaald in mei.

* AOW’ers met een jongere partner kwamen tot 2015 in aanmerking voor een toeslag. Voor mensen die AOW in 2015 of later AOW kregen, geldt deze toeslag niet.

U bent getrouwd of woont samen en uw partner heeft nog geen AOW, u krijgt volledige toeslag*

 1. Netto met loonheffingskorting: € 1625,49
 2. Netto zonder loonheffingskorting: € 1357,82
 3. Het vakantiegeld is € 99,02 bruto per maand. Dit krijgt u uitbetaald in mei.

* AOW’ers met een jongere partner kwamen tot 2015 in aanmerking voor een toeslag. Voor mensen die AOW in 2015 of laten AOW kregen, geldt deze toeslag niet.

U ben getrouwd of woont samen, uw partner heeft nog geen AOW en uw toeslag is 10% verlaagd*

 1. Netto met loonheffingskorting: € 1559,50
 2. Netto zonder loonheffingskorting: € 1291,17
 3. Het vakantiegeld is € 94,07 bruto per maand. Dit krijgt u uitbetaald in mei.

* AOW’ers met een jongere partner kwamen tot 2015 in aanmerking voor een toeslag. Voor mensen die AOW in 2015 of later kregen, geldt deze toeslag niet. Deze verlaging van toeslag geldt alleen voor huishoudens waarvan het gezamenlijk inkomen vanaf € 3.072,65 bruto per maand is.

Deze bedragen gelden alleen als u al AOW ontvangt en ook volledig AOW heeft opgebouwd in uw leven. De nettobedragen hangen daarnaast af van het totale inkomen en zijn vaak in het eerste jaar verschillend.

De AOW-leeftijd

U wilt niet alleen weten hoeveel AOW u krijgt, maar ook wat de AOW-leeftijd is. De AOW-leeftijd hangt af van uw geboortedatum. De huidige AOW-leeftijd is vastgesteld tot en met 2027. En de AOW-leeftijd hangt af van de levensverwachting. Als u geboren bent voor 1 januari 1960, is op dit moment uw AOW-leeftijd bekend. De AOW-leeftijd is op dit moment 67 jaar. Kijk ieder jaar in januari op de website van de SVB wat uw AOW-leeftijd is. Deze leeftijd is vijf jaar van tevoren bekend. De AOW-leeftijd berekenen doet u hier, bij de SVB.

Zorg nodig en een AOW

Soms komt het voor dat u of uw partner zorg nodig heeft en daarom in een zorginstelling woont. Als u dan al AOW ontvangt, is het mogelijk om de AOW voor gehuwden of samenwonenden te veranderen naar een alleenstaande AOW. U krijgt hierdoor een iets hoger AOW-pensioen. Wel kan deze hogere AOW (grote) gevolgen hebben voor uw eigen bijdrage. Zoals de eigen bijdrage voor de Wet langdurige zorg (Wlz) of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze kan hierdoor namelijk hoger uitvallen.

Daarnaast moet u waarschijnlijk meer belasting betalen en u krijgt misschien minder zorgtoeslag en huurtoeslag van de belastingdienst. Er zijn mogelijk ook wijzigingen voor uw bedrijfspensioen, de uitkering volgens Wet vervolgingsslachtoffers en de uitkering volgens de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers (Wubo). Overlijdt uw partner of u? Dan krijgt de overgebleven partner geen overlijdensuitkering AOW. Houd daar dus rekening mee wanneer u de AOW laat aanpassen. Voor meer informatie over de invloed van deze wijziging kunt u terecht bij de Belastingdienst en het CAK.

Reactie plaatsen