Wmo: wat is de Wet maatschappelijke ondersteuning?

Wmo: wat is de Wet maatschappelijke ondersteuning?

Woont u zelfstandig, maar kost dit u veel moeite? Daarvoor is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in het leven geroepen. Maar ook als u erg eenzaam bent en uw huis niet meer uitkomt, biedt uw gemeente via deze wet u hulp. Er zijn twee verschillende type voorzieningen die u kunt krijgen: algemene en maatwerkvoorzieningen. En u betaalt voor deze voorzieningen een klein deel zelf.

In dit artikel gaan we dieper in op de wet maatschappelijke ondersteuning.  De volgende thema's komen aan bod.

Wet maatschappelijke ondersteuning betekenis

De gemeente voert de Wet maatschappelijke ondersteuning uit. Het is een wet die mensen helpt om zelfstandig thuis te wonen en anderen te ontmoeten. Daarnaast helpt de wet ook om mantelzorgers te ondersteunen, zodat ze niet overbelast raken. Deze wet moet ervoor zorgen dat u zo lang mogelijk thuis blijft wonen. Maar ook om u weer deel te laten nemen aan de maatschappij.

Soorten ondersteuning

Er zijn twee type voorzieningen. Ten eerste zijn er algemene voorzieningen. Deze voorzieningen hebben een vaste vorm heeft voor iedereen. Zoals de boodschappen bus, hulp bij klussen in en rondom het huis, de buurtbus, een maaltijdservice of een georganiseerde activiteit in het buurthuis.

Daarnaast is er ook maatwerk. Hierbij is de ondersteuning specifiek op u afgestemd. Er zijn verschillende maatwerkvoorzieningen, namelijk:

  1. Hulp voor het schoonmaken van uw huis.
  2. De Wmo-vervoerderspas waarmee u met het Wmo-vervoer naar de plaats van bestemming komt.
  3. Dagbesteding op maat.
  4. Een beschermde woonomgeving met begeleiding voor mensen met een psychische stoornis.
  5. Aanpassingen aan uw woning, zoals een traplift.
  6. Individuele begeleiding, dit is iemand die u helpt met boodschappen, uw administratie of iets anders.
  7. Ondersteuning voor een mantelzorger, zodat de mantelzorger een adempauze krijgt of op vakantie kan.
  8. Opvang als er sprake is van huiselijk geweld of voor mensen die dakloos zijn.
  9. Een scootmobiel of rolstoel voor langer gebruik.
  10. Aanvullende voorzieningen, zoals een speciale fiets of aanpassingen aan uw auto.

Wmo aanvragen

Wanneer u hulp nodig heeft in de vorm van algemene voorzieningen, doet u een aanvraag bij de gemeente. Stel u woont in Rotterdam en wil gebruik maken van de Wet maatschappelijke ondersteuning Rotterdam. Dan belt u de gemeente Rotterdam om te vertellen waarbij u hulp nodig heeft. Of u kijkt op de website van de gemeente. Hierop staat ook alle informatie vermeld. Voor maatwerk ondersteuning moet u ook zijn bij de gemeente. Nadat u een aanvraag voor hulp heeft ingediend, komt er iemand van de gemeente bij u langs om ‘aan de keukentafel’ uw probleem te bespreken. Het komt ook voor dat er niemand bij u thuis langs komt, maar dat ze u bellen. Of u moet zelf naar het gemeentehuis.

Is er sprake van een spoedgeval en heeft u direct zorg nodig? Dan is er geen tijd voor dit onderzoek. Binnen 24 of 48 uur moet de gemeente zorgen voor hulp. De gemeente regelt dat u tijdelijke maatwerkvoorzieningen krijgt. Daarnaast start de gemeente een onderzoek naar uw persoonlijke situatie.

Zorg in natura of een persoonsgebonden budget

Wanneer de gemeente heeft besloten dat u in aanmerking komt voor ondersteuning vanuit de Wmo, heeft u twee mogelijkheden om deze ondersteuning te krijgen. Zo kunt u kiezen voor ‘zorg in natura’. Dit houdt in dat u de zorg ontvangt via de gemeente. De gemeente schakelt dus hulp in bij een van de organisaties waarmee ze samenwerken. Of de gemeente bepaalt bijvoorbeeld welke scootmobiel u krijgt.

Bij de tweede manier koopt u zelf uw zorg in via het persoonsgebonden budget . Met dit budget bepaalt u dus zelf welk scootmobiel u aanschaft. U heeft dus meer keuze dan de standaardmodellen die de gemeente u aanbiedt. Ook koopt u zelf uw maatwerk hulp in. Het geld van het persoonsgebonden budget komt niet op uw eigen rekening te staan. De betaling van uw voorzieningen verloopt via de Sociale Verzekeringsbank.

Eigen bijdrage Wet maatschappelijke ondersteuning

Maakt u aanspraak op de Wet maatschappelijke ondersteuning? Dit is niet volledig gratis. Voor de ondersteuning vragen gemeenten een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage bedraagt op dit moment €19 per maand. Dit is een maximumtarief, ongeacht wat uw inkomen en eigen vermogen is. Als u een minimuminkomen heeft kan uw gemeente besluiten om een lagere eigen bijdrage aan u te vragen. Daarnaast geldt de eigen bijdrage voor maatwerkvoorzieningen, de algemene voorzieningen en het persoonsgebonden budget. Het maakt daarbij niet uit hoeveel ondersteuning u krijgt. Huishoudens die bestaan uit meerdere personen waarvan er geen AOW- ontvangers zijn, betalen geen eigen bijdrage.

Ondersteuning nodig bij het aanvragen Wet maatschappelijke ondersteuning Rotterdam?

Kunt u ondersteuning gebruiken bij de aanvrag van Wet maatschappelijke ondersteuning Rotterdam, WMO Hoeksche waard,  WMO Drechtsteden, WMO Rotterdam, WMO Nissewaard of WMO Krimpen aan den Ijssel? Wij kijken graag met u mee. Kom vrijblijvend met ons in contact.

Reactie plaatsen