Met broers en zussen voor ouders zorgen: tips uit de praktijk
23 augustus 2022 
in Nieuws

Met broers en zussen voor ouders zorgen: tips uit de praktijk

Uw ouders hebben zorg en hulp nodig. Dan is het heel mooi als u samen met uw broers en/of zussen voor ze zorgt. Uw ouders hebben u toen u klein was verzorgd en nu wilt u iets terugdoen. Een nobel streven, waarbij goede afspraken en onderlinge communicatie nodig is, zodat u een familieruzie vermijdt. Wij hebben tips uit de praktijk verzameld om op een goede manier voor ouders te zorgen met uw broers en/of zussen.

Ga na wie de volmacht krijgt

Als uw ouders dementeren, is het verstandig om na te gaan wie er volmacht heeft. Wanneer uw ouders dit zelf al hebben vastgelegd, staat dit in het levenstestament of notariële akte. Er zijn vier vormen van volmacht:

 1. Algemene volmacht
 2. Bijzondere volmacht
 3. Bankvolmacht
 4. Onderhandse volmacht

Bij een algemene volmacht heeft/hebben uw ouder(s) een vertrouwenspersoon aangewezen die de financiële zaken regelt. Hierbij heeft de vertrouwenspersoon toegang tot de bankrekening en de spaarrekening. Ook mag de vertrouwenspersoon het huis verkopen, leningen afsluiten in naam van uw ouders en schenkingen doen. Een bijzondere volmacht geeft de vertrouwenspersoon alleen de mogelijkheid om het huis te verkopen als uw ouders naar een verpleeghuis moeten. 

Met een bankvolmacht heeft de vertrouwenspersoon de mogelijkheid om de betaalrekening te beheren, om daarmee betalingen te doen. De bankvolmacht is iets wat u samen met uw ouders bij de bank regelt. Is er geen volmacht vastgelegd? Dan kunt u dit nog samen met uw ouders opstellen. Dit is een onderhandse volmacht. Hiermee neemt u ook bepaalde zaken en besluiten in naam van uw ouders. 

Voor ouders zorgen: verdelen van taken

Voordat u voor uw ouders zorgt met meerdere broers en/of zussen, is het belangrijk om afspraken te maken. Wie doet wat en wanneer? Houd bijvoorbeeld een gezamenlijke agenda bij waarin alle afspraken staan. Zoals doktersafspraken waarbij u ook vermeldt wie uw ouders daarnaartoe brengt. In een speciale appgroep bespreekt u deze afspraken gezamenlijk. Ook handig: gebruik een schrift waarin u belangrijke zaken opschrijft voor de volgende die komt om te zorgen en te helpen. Bijvoorbeeld dat u al een maaltijd voor uw ouders hebt gekookt, zodat de ander deze alleen hoeft op te warmen. 

Het maken van de beslissingen

Iedere volwassene heeft het recht om over zijn eigen leven te beslissen. Maar in sommige gevallen is iemand niet meer in staat om alle consequenties te overzien. Dit heet ook wel wilsonbekwaam. Uw ouder kan dan onder curatele komen te staan . Degene is dan schriftelijk gemachtigd om als vertegenwoordiger op te treden. Iemand komt pas onder curatele te staan als dit officieel aangevraagd is via de rechtbank en de kantonrechter het hiermee eens is. Vaak is iemand van de familie de curator. Gaat u dit een aantal stappen te ver? U hoeft het natuurlijk niet zover te laten komen en met z’n allen (inclusief uw ouders) in gesprek gaan. Om zo te bepalen wie er verantwoordelijk is over bepaalde beslissingen. Vraag ook goed na wat uw ouders precies willen en blijf in gesprek hierover. 

Het aanwijzen van een contactpersoon

Voor bepaalde instanties, zoals de gemeente, de huisarts en de thuiszorg, is het handig om één aanspreekpunt te hebben. Wanneer uw ouders mentaal nog goed zijn, besluiten ze zelf wie dit is. Zijn uw ouders echter niet meer in staat om dit te bepalen? Dan is het handig om dit met uw broers en/of zussen te bepalen.  

Blijf goed communiceren

Het is fijn wanneer u als familie voor uw ouders zorgt. Wel kan het voor enige wrijving, irritaties en zelfs ruzies zorgen. Het is daarom van groot belang om goed te communiceren met elkaar. Ook over pijn van vroeger dat eventueel weer omhoog komt. U kreeg bijvoorbeeld vroeger altijd de schuld van uw ouders, terwijl uw broers of zussen het hadden gedaan. En uw broers of zussen namen niet de verantwoordelijkheid op zich wanneer ze schuldig waren. Zoiets kan weer omhoog komen tijdens het intensief zorgen voor uw ouders. Maar ook oude ruzies kunnen weer oprakelen. Door goed te communiceren en open te blijven staan voor de denkwijze van een ander, haalt u de angel uit het conflict. 

Ondersteuning bij het mantelzorgen

Voor ouders zorgen kan een zware mentale en fysieke belasting zijn. Soms is het ook nog eens lastig combineren met een baan. Vraag dan bij uw werkgever zorgverlof aan . Hierdoor heeft u de tijd om voor uw ouders te zorgen, zonder dat u uw inkomen verliest. Er zitten wel voorwaarden aan zorgverlof gebonden. Het is ook mogelijk om een mantelzorgvergoeding te krijgen. U krijgt dan bijvoorbeeld een parkeervergunning, zodat u uw auto zonder kosten voor de deur van uw ouders parkeert. Of u krijgt een OV-Begeleiderskaart om met uw ouders met het openbaar vervoer naar afspraken te gaan. Daarnaast is het ook mogelijk om mantelzorgondersteuning te krijgen. Want mantelzorgen kan veel stress geven. 

Voor ouders zorgen met mantelzorgondersteuning van A&A Thuishulp

Lukt het u niet om uw eigen huishouden te runnen naast de zorg voor uw ouders? Of krijgt u het gevoel dat u de zorg voor uw ouders niet kan loslaten? Hiervoor is er mantelzorgondersteuning. De mantelzorgondersteuning van A&A Thuishulp bestaat onder andere uit:

 1. Helpen bij uitzoek- en regelwerk;
 2. Ondersteuning bij de aanvraag van een Wmo - of Wlz - indicatie;
 3. U in contact brengen met een cliëntondersteuner voor de Wlz;
 4. U koppelen aan een mantelzorgmakelaar die u ondersteunt bij uw mantelzorgtaken;
 5. Met u meedenken over de persoonlijke verzorging, de huishoudelijke hulp of de individuele begeleiding van uw ouders.

Hierdoor krijgt u meer ademruimte en verdeelt u de taken niet alleen onderling in de familie. 

Wilt u meer weten over mantelondersteuning van A&A Thuishulp? Neem contact met ons op, zodat we uw wensen en de mogelijkheden samen bespreken.

Reactie plaatsen
Met broers en zussen voor ouders zorgen: tips uit de praktijk
23 augustus 2022 
in Nieuws

Met broers en zussen voor ouders zorgen: tips uit de praktijk

Uw ouders hebben zorg en hulp nodig. Dan is het heel mooi als u samen met uw broers en/of zussen voor ze zorgt. Uw ouders hebben u toen u klein was verzorgd en nu wilt u iets terugdoen. Een nobel streven, waarbij goede afspraken en onderlinge communicatie nodig is, zodat u een familieruzie vermijdt. Wij hebben tips uit de praktijk verzameld om op een goede manier voor ouders te zorgen met uw broers en/of zussen.

Ga na wie de volmacht krijgt

Als uw ouders dementeren, is het verstandig om na te gaan wie er volmacht heeft. Wanneer uw ouders dit zelf al hebben vastgelegd, staat dit in het levenstestament of notariële akte. Er zijn vier vormen van volmacht:

 1. Algemene volmacht
 2. Bijzondere volmacht
 3. Bankvolmacht
 4. Onderhandse volmacht

Bij een algemene volmacht heeft/hebben uw ouder(s) een vertrouwenspersoon aangewezen die de financiële zaken regelt. Hierbij heeft de vertrouwenspersoon toegang tot de bankrekening en de spaarrekening. Ook mag de vertrouwenspersoon het huis verkopen, leningen afsluiten in naam van uw ouders en schenkingen doen. Een bijzondere volmacht geeft de vertrouwenspersoon alleen de mogelijkheid om het huis te verkopen als uw ouders naar een verpleeghuis moeten. 

Met een bankvolmacht heeft de vertrouwenspersoon de mogelijkheid om de betaalrekening te beheren, om daarmee betalingen te doen. De bankvolmacht is iets wat u samen met uw ouders bij de bank regelt. Is er geen volmacht vastgelegd? Dan kunt u dit nog samen met uw ouders opstellen. Dit is een onderhandse volmacht. Hiermee neemt u ook bepaalde zaken en besluiten in naam van uw ouders. 

Voor ouders zorgen: verdelen van taken

Voordat u voor uw ouders zorgt met meerdere broers en/of zussen, is het belangrijk om afspraken te maken. Wie doet wat en wanneer? Houd bijvoorbeeld een gezamenlijke agenda bij waarin alle afspraken staan. Zoals doktersafspraken waarbij u ook vermeldt wie uw ouders daarnaartoe brengt. In een speciale appgroep bespreekt u deze afspraken gezamenlijk. Ook handig: gebruik een schrift waarin u belangrijke zaken opschrijft voor de volgende die komt om te zorgen en te helpen. Bijvoorbeeld dat u al een maaltijd voor uw ouders hebt gekookt, zodat de ander deze alleen hoeft op te warmen. 

Het maken van de beslissingen

Iedere volwassene heeft het recht om over zijn eigen leven te beslissen. Maar in sommige gevallen is iemand niet meer in staat om alle consequenties te overzien. Dit heet ook wel wilsonbekwaam. Uw ouder kan dan onder curatele komen te staan . Degene is dan schriftelijk gemachtigd om als vertegenwoordiger op te treden. Iemand komt pas onder curatele te staan als dit officieel aangevraagd is via de rechtbank en de kantonrechter het hiermee eens is. Vaak is iemand van de familie de curator. Gaat u dit een aantal stappen te ver? U hoeft het natuurlijk niet zover te laten komen en met z’n allen (inclusief uw ouders) in gesprek gaan. Om zo te bepalen wie er verantwoordelijk is over bepaalde beslissingen. Vraag ook goed na wat uw ouders precies willen en blijf in gesprek hierover. 

Het aanwijzen van een contactpersoon

Voor bepaalde instanties, zoals de gemeente, de huisarts en de thuiszorg, is het handig om één aanspreekpunt te hebben. Wanneer uw ouders mentaal nog goed zijn, besluiten ze zelf wie dit is. Zijn uw ouders echter niet meer in staat om dit te bepalen? Dan is het handig om dit met uw broers en/of zussen te bepalen.  

Blijf goed communiceren

Het is fijn wanneer u als familie voor uw ouders zorgt. Wel kan het voor enige wrijving, irritaties en zelfs ruzies zorgen. Het is daarom van groot belang om goed te communiceren met elkaar. Ook over pijn van vroeger dat eventueel weer omhoog komt. U kreeg bijvoorbeeld vroeger altijd de schuld van uw ouders, terwijl uw broers of zussen het hadden gedaan. En uw broers of zussen namen niet de verantwoordelijkheid op zich wanneer ze schuldig waren. Zoiets kan weer omhoog komen tijdens het intensief zorgen voor uw ouders. Maar ook oude ruzies kunnen weer oprakelen. Door goed te communiceren en open te blijven staan voor de denkwijze van een ander, haalt u de angel uit het conflict. 

Ondersteuning bij het mantelzorgen

Voor ouders zorgen kan een zware mentale en fysieke belasting zijn. Soms is het ook nog eens lastig combineren met een baan. Vraag dan bij uw werkgever zorgverlof aan . Hierdoor heeft u de tijd om voor uw ouders te zorgen, zonder dat u uw inkomen verliest. Er zitten wel voorwaarden aan zorgverlof gebonden. Het is ook mogelijk om een mantelzorgvergoeding te krijgen. U krijgt dan bijvoorbeeld een parkeervergunning, zodat u uw auto zonder kosten voor de deur van uw ouders parkeert. Of u krijgt een OV-Begeleiderskaart om met uw ouders met het openbaar vervoer naar afspraken te gaan. Daarnaast is het ook mogelijk om mantelzorgondersteuning te krijgen. Want mantelzorgen kan veel stress geven. 

Voor ouders zorgen met mantelzorgondersteuning van A&A Thuishulp

Lukt het u niet om uw eigen huishouden te runnen naast de zorg voor uw ouders? Of krijgt u het gevoel dat u de zorg voor uw ouders niet kan loslaten? Hiervoor is er mantelzorgondersteuning. De mantelzorgondersteuning van A&A Thuishulp bestaat onder andere uit:

 1. Helpen bij uitzoek- en regelwerk;
 2. Ondersteuning bij de aanvraag van een Wmo - of Wlz - indicatie;
 3. U in contact brengen met een cliëntondersteuner voor de Wlz;
 4. U koppelen aan een mantelzorgmakelaar die u ondersteunt bij uw mantelzorgtaken;
 5. Met u meedenken over de persoonlijke verzorging, de huishoudelijke hulp of de individuele begeleiding van uw ouders.

Hierdoor krijgt u meer ademruimte en verdeelt u de taken niet alleen onderling in de familie. 

Wilt u meer weten over mantelondersteuning van A&A Thuishulp? Neem contact met ons op, zodat we uw wensen en de mogelijkheden samen bespreken.

Reactie plaatsen