Wmo

Wet maatschappelijke ondersteuning

Gemeenten moeten ervoor zorgen dat iedereen zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen. Hiervoor geeft de gemeente thuis ondersteuning via de Wet maatschappelijke ondersteuning (wet WMO 2015).


Ondersteuning

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. U kunt hierbij denken aan hulp bij het huishouden, individuele begeleiding en dagbesteding. Als u zorg of ondersteuning wilt aanvragen kunt u dit doen bij een Wmo-loket van de Gemeente of bij een Sociaal wijkteam. Wij kunnen u hier uiteraard behulpzaam bij zijn. De gemeente zal dan uw persoonlijke situatie onderzoeken en bepalen of u in aanmerking komt voor de Wmo vergoeding.

Wij hebben als A&A Thuishulp afspraken met de Gemeente Voorne en Hoeksche Waard afspraken over het leveren van Zorg in Natura. Hier huren de gemeenten ons rechtstreeks in. In andere gemeenten, onder andere in Rotterdam en in Drechtsteden, kunt u een Persoons Gebonden Budget (een PGB) van de WMO aanvragen. U kunt ons dan via een PGB kiezen en inhuren. Het geld van het PGB komt niet op uw eigen rekening. De Sociale Verzekeringsbank zorgt voor de betaling.


Eigen bijdrage

Gemeenten kunnen een eigen bijdrage vragen voor deze ondersteuning. In de meeste gevallen betreft dit 19,00 euro per maand, ofwel 17,50 euro per vier weken. Gemeenten kunnen een lager bedrag vastzetten, bijvoorbeeld voor huishoudens met een minimuminkomen. De eigen bijdrage wordt geïnd door het CAK (Centraal Administratie Kantoor).

Ontvangt u verpleging of verzorging thuis via uw zorgverzekeraar? Dan betaalt u daarvoor geen eigen bijdrage. Heeft u langdurig ondersteuning nodig? Dan komt u wellicht in aanmerking voor ondersteuning via de Wet Langdurige Zorg (WLZ)


Meer informatie

Wilt u meer informatie over de Wmo? Bel ons op 010-3020130. Dat kan iedere dag van 8 uur 's morgens tot 22 uur 's avonds, ook in het weekend en op feestdagen. Of stuur een e-mail naar info@aathuishulp.nl Wij helpen u graag door de stappen heen!