10 tips voor mantelzorgers 

 


1.Neem tijd voor jezelf.

De zorg voor een naaste is mooi en een teken van liefde. Maar kan ook confronterend zijn en vermoeiend. Neem tijd voor jezelf, zoek ontspanning en voel je er niet schuldig over.  


 

2. Wees open en praat met je omgeving over de situatie.

Het is belangrijk om over de situatie te praten, zodat de omgeving op de hoogte is. Benoem waar je als mantelzorger behoefte aan hebt.  


 

3. Blijf het contact met familie en vrienden onderhouden.

Probeer familieleden en vrienden te betrekken in de zorg voor je naaste. Dat zorgt voor meer begrip voor de situatie en voorkomt dat je vereenzaamt.  


 

4. Durf hulp te vragen.

Van zowel professionals maar ook van familie of vrienden. Hulp vragen is geen teken van zwakte. Je zult merken dat anderen vaak bereid zijn een handje te helpen. En vaak zelfs fijn vinden!  


 

5. Mocht je naaste dementie hebben, let op hoe je de vragen stelt.

Je naaste moet niet het gevoel krijgen dat hij of zij getest wordt. “Testen is pesten”. Stel eenvoudige vragen aan je naaste. Vraag niet: “Wat heb je gegeten en was het lekker?” maar “Was de bloemkool lekker?”. Het geheugen is aangetast en komt niet terug door vragen.  


 

6. Lach veel met elkaar.

Probeer samen te lachen om voorvallen. Je zult zien dat het aanstekelijk werkt. Een lach verlicht ook gevoelens van verdriet en onmacht.  


 

7. Kijk naar wat nog wél kan.

Veel activiteiten uit het verleden kunnen niet meer. Het is beter u te richten op wat uw naaste nog wél kan en maak daar gebruik van. Soms kunnen activiteiten samen nog wel, of in een andere vorm.  


 

8. Zing voor je plezier.

Maak je eigen opera of muziek! Zing voor de vuist weg wat je voelt en wat je ziet. Rijmen hoeft niet, vals zingen mag. Soms volgt dan spontaan een aanvulling met rijmwoorden. Als je geluk hebt, wordt je monoloog een verrassend duetje.  


 

9 Geef complimenten.

Beweeg zo veel mogelijk mee met je naaste, vanuit zijn of haar gevoel. Ga niet in discussie en probeer aan te sluiten bij zijn of haar belevingswereld.  


 

10. Bedenk 3 bedankjes van de dag.

Bedenk vóór het slapen gaan 3 dingen waar je dankbaar voor bent en noem deze. Dan val je met positieve gedachten in slaap. In het begin kan dit vreemd voelen, maar gaandeweg bedenk je zelf, soms samen met je naaste, overdag al een bedankje voor de dag. 


 

Wilt u met iemand praten over mantelzorg en/of mogelijke hulp voor u en uw partner of ouder(s)? 

Neem dan contact op met A&A Thuishulp. Wij zijn iedere dag bereikbaar van 8 uur ’s ochtends

tot 22 uur ’s avonds, ook in het weekend en op feestdagen.

Wij luisteren graag naar u en indien u wilt kunnen we met u meedenken. 


Belt u gerust naar:                                                     of mail naar: 


A&A Thuishulp Voorne: 0181 – 74 69 10                   voorne@aathuishulp.nl  

A&A Thuishulp Hoeksche Waard: 0186 – 746 007   hoekschewaard@aathuishulp.nl  

A&A Thuishulp: 010 – 30 20 130                                   info@aathuishulp.nl