Cliëntenraad A&A Thuishulp

A&A Thuishulp vindt het belangrijk om cliënten te betrekken bij beleidsontwikkeling en staat ook open voor signalen over de thuishulp. Binnen A&A Thuishulp is een cliëntenraad actief. De cliëntenraad is een groep mensen die de gemeenschappelijke belangen van cliënten van A&A Thuishulp behartigt.

Elke zorginstelling moet een cliëntenraad hebben. Dat is geregeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). De Wmcz gaat ervan uit dat cliënten van de instelling het beste kunnen opkomen voor hun eigen belangen. Zij zijn de ervaringsdeskundigen op het gebied van, in geval van A&A Thuishulp: hulp bij het huishouden, begeleiding en persoonlijke verzorging.

Wat doet de cliëntenraad?

De cliëntenraad is er voor cliënten. Zij behartigt de algemene belangen van iedereen die hulp krijgt van A&A Thuishulp. Dit doet ze door het management gevraagd en ongevraagd te adviseren over het belang van de cliënt.
De cliëntenraad wordt door het management geïnformeerd over voorgenomen besluiten. De cliëntenraad analyseert en bespreekt deze informatie, raadpleegt soms cliënten of deskundigen en komt zo tot een advies. Zo nodig stelt de cliëntenraad een werk- of adviesgroep in. Verder kan de cliëntenraad ook op eigen initiatief het management adviseren. De cliëntenraad behandelt geen individuele klachten, hiervoor is er namelijk een klachtenfunctionaris. De bevoegdheden van de cliëntenraad en de verhouding met de directie zijn vastgelegd in een reglement.


Betrokken bij de organisatie

De cliëntenraad is door de organisatie benoemd en bestaat uit (vertegenwoordigers van) een aantal mensen die hulp ontvangen van A&A Thuishulp. Alle leden onderschrijven of respecteren de grondslag (de goede klik tussen cliënt en dienstverlener) van de organisatie. 


Contact met cliënten

De cliëntenraad vindt het heel belangrijk om zelf met cliënten en/of vertegenwoordigers te spreken over de kwaliteit van de geleverde zorg en/of hulpverlening. Daarom leggen sommige cliëntenraadsleden ook huisbezoeken af. Dit gebeurt alleen als de cliënt of mantelzorger dit ook wil. Vanzelfsprekend wordt dan geheimhouding in acht genomen.


Lid worden van de centrale cliëntenraad?

Mogelijk heeft u ook interesse om als lid van de cliëntenraad te functioneren of eens een vergadering bij te wonen. Neemt u hiervoor vrijblijvend contact op via de onderstaande contactgegevens.


Cliëntenraad

Vanuit verschillende regio’s van A&A Thuishulp is een cliëntenraad samengesteld. Deze bestaat uit:

  • Mw. Gerda Blankert
  • Dhr. Jan Verschoor
  • Mw. Fousia Murg

De cliëntenraad wil graag alle cliënten van A&A Thuishulp vertegenwoordigen. U kunt contact met hen opnemen door te mailen naar clientenraad@aathuishulp.nl. U kunt ook bellen met A&A Thuishulp op het nummer 010-3020130. Wij noteren uw vraag of opmerking en geven die door naar de cliëntenraad.